ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δεδομένων των αλλαγών στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από 01-08-2022 έως την 01-07-2023 βάσει νομοθετικής ρύθμισης
που θεσπίστηκε με το Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α΄129/04.07.2022), όλοι οι προμηθευτές έχουν την ρυθμιστική υποχρέωση να
ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση την τιμή kWh για τα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.

Μηνιαίες χρεώσεις προμήθειας

Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Κρατική Επιδότηση [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή 0-500 Χωρίς πάγια 0,18722 0,010 0,1772
Οικιακή 501-1000 0 0,18722*
Οικιακή 1001 και άνω 0 0,18722**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,05 0,1372

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0.1772€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0.1772€/kWh.

Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Κρατική Επιδότηση[€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια

0,22530

0 0,22530
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0  0,22530
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0  0,22530
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0  0,22530
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,025* 0,2003

* Θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Κρατική Επιδότηση [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια0,187220,0100,1772
Οικιακή501-100000,18722*
Οικιακή1001 και άνω00,18722**
Οικιακά ΚΟΤ / TYAΑνεξαρτήτως0,050,1372

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0.1772€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0.1772€/kWh.

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Κρατική Επιδότηση[€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,18722

00,19448
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω0 0,19448
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως0 0,19448
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως0 0,19448
ΑγροτικάΑνεξαρτήτως0,015*0,17948

* Θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.

Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Κρατική Επιδότηση [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή 0-500 Χωρίς πάγια 0,18722 0,010 0,1772
Οικιακή 501-1000 0 0,18722*
Οικιακή 1001 και άνω 0 0,18722**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,05 0,1372

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0.1772€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0.1772€/kWh.

Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Κρατική Επιδότηση[€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια

0,18722

0 0,18722
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0  0,18722
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0  0,18722
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0  0,18722
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,010 0,17191
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Κρατική Επιδότηση [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή 0-500 Χωρίς πάγια 0,19691 0,015 0,1819
Οικιακή 501-1000 0 0,1819*
Οικιακή 1001 και άνω 0 0,1819**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,05 0,1191

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,1819€/kWh.

** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,1819€/kWh.

Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Κρατική Επιδότηση[€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια

0,19691

0 0,19691
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0  0,19691
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0  0,19691
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0  0,19691
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,015 0,18191
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Κρατική Επιδότηση [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή 0-500 Χωρίς πάγια 0,19435 0,015 0,17935
Οικιακή 501-1000 0 0,19435*
Οικιακή 1001 και άνω 0 0,209**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,05 0,14435

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,17935€/kWh.

** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,17935€/kWh

Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Κρατική Επιδότηση[€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια

0,19435

0 0,19435
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0  0,19435
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0  0,19435
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0  0,19435
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,015 0,17935
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Κρατική Επιδότηση [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή 0-500 Χωρίς πάγια 0,209 0,015 0,194
Οικιακή 501-1000 0 0,209*
Οικιακή 1001 και άνω 0 0,209**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,05 0,159

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,194€/kWh.

** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,194€/kWh.

Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Κρατική Επιδότηση[€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια

0,209

0 0,209
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0  0,209
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0  0,209
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0  0,209
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,015 0,194
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

0,1995

0,0150,1845
Οικιακή501-1000*00,1995*
Οικιακή1001 και άνω**00,1995**
Οικιακά ΚΟΤ / TYAΑνεξαρτήτως0,19950,0540,1305

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,1845€/kWh.

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,1995

00,1995
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω0 
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως0 
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως0 
ΑγροτικάΑνεξαρτήτως0,0150,1845
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

0,245

0,0400,205
Οικιακή501-1000Χωρίς πάγια00,245*
Οικιακή1001 και άνωΧωρίς πάγια00.245**
Οικιακή ΚΟΤΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0840,161

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,04€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,04€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.

 

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,245

00,245

Επαγγελματικά

(ισχύς έως και 35kVA)

2001 και άνωΧωρίς πάγια00,245
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια00,245
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια00,245
ΑγροτικάΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0400,205
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

0,245

0,040,205
Οικιακή501-1000Χωρίς πάγια0,04*0,245*
Οικιακή1001 και άνωΧωρίς πάγια0,04*0.245*
Οικιακή ΚΟΤΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0880,157

* Την επιδότηση θα την λάβουν , μόνο όσοι μειώσουν την κατανάλωσή τους κατά 15% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.

 

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,245

0,020,225

Επαγγελματικά

(ισχύς έως και 35kVA)

2001 και άνωΧωρίς πάγια0,020,225

Λοιπά επαγγελματικά

(ισχύς άνω των 35kVA)

ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,020.225
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

0,245

0,040,205
Οικιακή501-1000Χωρίς πάγια0,04*0,245*
Οικιακή1001 και άνωΧωρίς πάγια0,04*0.245*
Οικιακή ΚΟΤΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0880,157

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,044€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,177€/kWh.

** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,459

0,2920,167

Επαγγελματικά

(ισχύς έως και 35kVA)

2001 και άνωΧωρίς πάγια0,130,329

Λοιπά επαγγελματικά

(ισχύς άνω των 35kVA)

ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,130.329
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

 

 

0,389

0,2210,168
Οικιακή501-1000Χωρίς πάγια0,1770,212*
Οικιακή1001 και άνωΧωρίς πάγια0,0810.308**
Οικιακή ΚΟΤΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,2690,12

 

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,044€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,177€/kWh.

** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.

 

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

 

0,389

0,1830,206

Επαγγελματικά

(ισχύς έως και 35kVA)

2001 και άνωΧωρίς πάγια0,0340,355

Λοιπά επαγγελματικά

(ισχύς άνω των 35kVA)

ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0340.355
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή 0-500 Χωρίς πάγια 0,406 0,238 0,168
Οικιακή 501-1000 Χωρίς πάγια 0,188 0,218
Οικιακή 1001 και άνω Χωρίς πάγια 0,05 0.356
Οικιακή ΚΟΤ Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,286 0,12
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 0-2000 Χωρίς πάγια 0,406 0,20 0,206
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 2001 και άνω Χωρίς πάγια 0,05 0,356
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,05 0.356
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή 0-500 Χωρίς πάγια 0,5890 0,436 0,153
Οικιακή 501-1000 Χωρίς πάγια 0,386 0,203
Οικιακή 1001 και άνω Χωρίς πάγια 0,336 0,253
Οικιακή ΚΟΤ Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,485 0,104
Τύπος παροχής Πάγια χρέωση [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Σεπτέμβριος 2022 Οικιακή Χωρίς πάγια 0,784 0,639 0,145
Οικιακή ΚΟΤ/ ΤΥΑ Χωρίς πάγια 0,677 0,107
Επαγγελματική Χωρίς πάγια 0,604 0,180
Τύπος παροχής Πάγια χρέωση [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Αύγουστος 2022 Οικιακή Χωρίς πάγια 0,62 0,337 0,283
Οικιακή ΚΟΤ/ ΤΥΑ Χωρίς πάγια 0,377 0,243
Επαγγελματική Χωρίς πάγια 0,250 0,370

Οκτώμβριος 2023

Τύπος παροχής Πάγια χρέωση [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Αύγουστος 2022 Οικιακή Χωρίς πάγια 0,62 0,337 0,283
Οικιακή ΚΟΤ/ ΤΥΑ Χωρίς πάγια 0,377 0,243
Επαγγελματική Χωρίς πάγια 0,250 0,370
Τύπος παροχής Πάγια χρέωση [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Σεπτέμβριος 2022 Οικιακή Χωρίς πάγια 0,784 0,639 0,145
Οικιακή ΚΟΤ/ ΤΥΑ Χωρίς πάγια 0,677 0,107
Επαγγελματική Χωρίς πάγια 0,604 0,180
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή 0-500 Χωρίς πάγια 0,5890 0,436 0,153
Οικιακή 501-1000 Χωρίς πάγια 0,386 0,203
Οικιακή 1001 και άνω Χωρίς πάγια 0,336 0,253
Οικιακή ΚΟΤ Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,485 0,104
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή 0-500 Χωρίς πάγια 0,406 0,238 0,168
Οικιακή 501-1000 Χωρίς πάγια 0,188 0,218
Οικιακή 1001 και άνω Χωρίς πάγια 0,05 0.356
Οικιακή ΚΟΤ Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,286 0,12
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 0-2000 Χωρίς πάγια 0,406 0,20 0,206
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 2001 και άνω Χωρίς πάγια 0,05 0,356
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,05 0.356
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

 

 

0,389

0,2210,168
Οικιακή501-1000Χωρίς πάγια0,1770,212*
Οικιακή1001 και άνωΧωρίς πάγια0,0810.308**
Οικιακή ΚΟΤΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,2690,12

 

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,044€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,177€/kWh.

** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.

 

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

 

0,389

0,1830,206

Επαγγελματικά

(ισχύς έως και 35kVA)

2001 και άνωΧωρίς πάγια0,0340,355

Λοιπά επαγγελματικά

(ισχύς άνω των 35kVA)

ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0340.355
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

0,245

0,040,205
Οικιακή501-1000Χωρίς πάγια0,04*0,245*
Οικιακή1001 και άνωΧωρίς πάγια0,04*0.245*
Οικιακή ΚΟΤΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0880,157

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,044€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,177€/kWh.

** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,459

0,2920,167

Επαγγελματικά

(ισχύς έως και 35kVA)

2001 και άνωΧωρίς πάγια0,130,329

Λοιπά επαγγελματικά

(ισχύς άνω των 35kVA)

ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,130.329
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

0,245

0,040,205
Οικιακή501-1000Χωρίς πάγια0,04*0,245*
Οικιακή1001 και άνωΧωρίς πάγια0,04*0.245*
Οικιακή ΚΟΤΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0880,157

* Την επιδότηση θα την λάβουν , μόνο όσοι μειώσουν την κατανάλωσή τους κατά 15% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.

 

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,245

0,020,225

Επαγγελματικά

(ισχύς έως και 35kVA)

2001 και άνωΧωρίς πάγια0,020,225

Λοιπά επαγγελματικά

(ισχύς άνω των 35kVA)

ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,020.225
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

0,245

0,0400,205
Οικιακή501-1000Χωρίς πάγια00,245*
Οικιακή1001 και άνωΧωρίς πάγια00.245**
Οικιακή ΚΟΤΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0840,161

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,04€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,04€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.

 

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,245

00,245

Επαγγελματικά

(ισχύς έως και 35kVA)

2001 και άνωΧωρίς πάγια00,245
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια00,245
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια00,245
ΑγροτικάΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0400,205
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

0,1995

0,0150,1845
Οικιακή501-1000*00,1995*
Οικιακή1001 και άνω**00,1995**
Οικιακά ΚΟΤ / TYAΑνεξαρτήτως0,19950,0540,1305

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,1845€/kWh.

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,1995

00,1995
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω0 
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως0 
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως0 
ΑγροτικάΑνεξαρτήτως0,0150,1845
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή 0-500 Χωρίς πάγια

0,209

Θα ανακοινωθεί σύντομα 0,1845
Οικιακή 501-1000 * 0 0,1995*
Οικιακή 1001 και άνω ** 0 0,1995**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,209 Θα ανακοινωθεί σύντομα0,1305

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,1845€/kWh.

Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια

0,1995

0 0,1995
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0  
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0  
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0  
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,015 0,1845

*Οι τιμές διαμορφώνονται μετά την πίστωση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και διαφέρουν ανά τύπο τιμολογίου.