ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δεδομένων των αλλαγών στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από 01-08-2022 έως την 01-07-2023 βάσει νομοθετικής ρύθμισης
που θεσπίστηκε με το Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α΄129/04.07.2022), όλοι οι προμηθευτές έχουν την ρυθμιστική υποχρέωση να
ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση την τιμή kWh για τα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.

Μηνιαίες χρεώσεις προμήθειας

Τύπος παροχής Πάγια χρέωση [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Αύγουστος 2022 Οικιακή Χωρίς πάγια 0,62 0,337 0,283
Οικιακή ΚΟΤ/ ΤΥΑ Χωρίς πάγια 0,377 0,243
Επαγγελματική Χωρίς πάγια 0,250 0,370
Τύπος παροχής Πάγια χρέωση [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Σεπτέμβριος 2022 Οικιακή Χωρίς πάγια 0,784 0,639 0,145
Οικιακή ΚΟΤ/ ΤΥΑ Χωρίς πάγια 0,677 0,107
Επαγγελματική Χωρίς πάγια 0,604 0,180
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή 0-500 Χωρίς πάγια 0,5890 0,436 0,153
Οικιακή 501-1000 Χωρίς πάγια 0,386 0,203
Οικιακή 1001 και άνω Χωρίς πάγια 0,336 0,253
Οικιακή ΚΟΤ Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,485 0,104
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή 0-500 Χωρίς πάγια 0,406 0,238 0,168
Οικιακή 501-1000 Χωρίς πάγια 0,188 0,218
Οικιακή 1001 και άνω Χωρίς πάγια 0,05 0.356
Οικιακή ΚΟΤ Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,286 0,12
Τύπος παροχής Κατανάλωση [kwh/μήνα] Πάγια [€/μήνα] Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh] Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh] Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 0-2000 Χωρίς πάγια 0,406 0,20 0,206
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) 2001 και άνω Χωρίς πάγια 0,05 0,356
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) Ανεξαρτήτως Χωρίς πάγια 0,05 0.356
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

 

 

0,389

0,2210,168
Οικιακή501-1000Χωρίς πάγια0,1770,212*
Οικιακή1001 και άνωΧωρίς πάγια0,0810.308**
Οικιακή ΚΟΤΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,2690,12

 

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,044€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,177€/kWh.

** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.

 

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

 

0,389

0,1830,206

Επαγγελματικά

(ισχύς έως και 35kVA)

2001 και άνωΧωρίς πάγια0,0340,355

Λοιπά επαγγελματικά

(ισχύς άνω των 35kVA)

ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0340.355
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

0,245

0,040,205
Οικιακή501-1000Χωρίς πάγια0,04*0,245*
Οικιακή1001 και άνωΧωρίς πάγια0,04*0.245*
Οικιακή ΚΟΤΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0880,157

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,044€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,177€/kWh.

** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,459

0,2920,167

Επαγγελματικά

(ισχύς έως και 35kVA)

2001 και άνωΧωρίς πάγια0,130,329

Λοιπά επαγγελματικά

(ισχύς άνω των 35kVA)

ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,130.329
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

0,245

0,040,205
Οικιακή501-1000Χωρίς πάγια0,04*0,245*
Οικιακή1001 και άνωΧωρίς πάγια0,04*0.245*
Οικιακή ΚΟΤΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0880,157

* Την επιδότηση θα την λάβουν , μόνο όσοι μειώσουν την κατανάλωσή τους κατά 15% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.

 

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,245

0,020,225

Επαγγελματικά

(ισχύς έως και 35kVA)

2001 και άνωΧωρίς πάγια0,020,225

Λοιπά επαγγελματικά

(ισχύς άνω των 35kVA)

ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,020.225
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

0,245

0,0400,205
Οικιακή501-1000Χωρίς πάγια00,245*
Οικιακή1001 και άνωΧωρίς πάγια00.245**
Οικιακή ΚΟΤΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0840,161

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,04€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,04€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.

 

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,245

00,245

Επαγγελματικά

(ισχύς έως και 35kVA)

2001 και άνωΧωρίς πάγια00,245
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια00,245
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
ΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια00,245
ΑγροτικάΑνεξαρτήτωςΧωρίς πάγια0,0400,205
Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Οικιακή0-500Χωρίς πάγια

0,1995

0,0150,1845
Οικιακή501-1000*00,1995*
Οικιακή1001 και άνω**00,1995**
Οικιακά ΚΟΤ / TYAΑνεξαρτήτως0,19950,0540,1305

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,015€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,1845€/kWh.

Τύπος παροχήςΚατανάλωση [kwh/μήνα]Πάγια [€/μήνα]Ανακοινωμένη τιμή [€/kWh]Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης [€/kWh]Τελική χρέωση ενέργειας* [€/kWh]
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000Χωρίς πάγια

0,1995

00,1995
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω0 
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως0 
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως0 
ΑγροτικάΑνεξαρτήτως0,0150,1845

*Οι τιμές διαμορφώνονται μετά την πίστωση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και διαφέρουν ανά τύπο τιμολογίου.