Μηνιαίες Τιμές Ρεύματος

Καλέστε μας Ζητήστε να σας καλέσουμε

Ανακάλυψε τις μηνιαίες τιμές ρεύματος

Μάιος 2024

Έτος Μήνας  Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/ΜWh) Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/ΜWh)
2024 Μάιος 4 220,00 70 Συνέπεια 150,00 1,18 93,02 73,61 -22,9 90 100 -42,2 177,76 107,76

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% .

Μάρτιος 2024

Έτος Μήνας Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/ΜWh) Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/ΜWh)
2024 Μάρτιος 4 220,00 70 Συνέπεια 150,00 1,18 93,02 73,61 -22,9 90 100 -42,2 177,76 107,76

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβουάριος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
Συνέπειας επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/ΜWh) Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/ΜWh)
2024 Φεβρουάριος 4 220 80 140 1,18 102,2 93,02 -10,8 90 100 0,0 220,0 140,0

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης συνέπειας
(€/MWh)
Έκπτωση Συνέπειας
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 4 220 80 140 1,18 105,4 102,2 0 90 100 2,6 142,6

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Μάιος 5 1,18 60,11 20 90,93

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% .

Μάρτιος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Μάρτιος 5 1,18 73,61 20 106,86

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Φεβρουάριος 5 1,18 93,02 20 129,8

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 1,18 102,2 20 140,6

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Μάιος 5 0,154 0,020 χωρίς προϋπόθεση 0,134 1,18 0,06750 0,0611 -0,0872 0,090 0,10 -0,04399 0,09001

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% .

Μάρτιος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης (€/MWh) Έκπτωση επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) Προϋπόθεση Έκπτωσης επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση (€/MWh) Συντελεστής Προσαύξησης α ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) Συντελεστής β (€/MWh) Κάτω Όριο Ll (€/MWh) Άνω Όριο Lu (€/MWh) Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Μάρτιος 5 154 20 χωρίς προϋπόθεση 134 1,18 93,02 73,61 -22,9 90 100 -42,2 91,76

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Φεβρουάριος 5 154 20 χωρίς προϋπόθεση 134 1,18 102,2 93,02 -10,6 90 100 0,0 134,0

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης συνέπειας
(€/MWh)
Έκπτωση Συνέπειας
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 154 20 134 1,18 105,4 102,2 -3,8 90 100 -1,2 132,8

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας
(€/kWh)
9,9 0,0975€

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μάρτιος 2024

Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας
(€/kWh)
9,9 0,0975€

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας
(€/kWh)
9,9 0,0975€

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

 

Πάγιο

(€/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kwh)

Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kwh)

Protergia Οικιακό Value Safe

3,5

0,165

-

Protergia ΟικιακόN Value Safe

3,5

0,165

0,165

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Έτος Μήνας Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Έκπτωση Με Συνέπεια
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) προ συνέπειας Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) με συνέπεια
2024 Μάιος 5 240,00 80 30 50 Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 30€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 80€/MWh) 160,00 1,18 67,50 60,11 -8,72 90 100 -43,99 166,01 116,01

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% .

Μάρτιος 2024

Έτος Μήνας Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/ΜWh) Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/ΜWh)
2024 Μάρτιος 5 240,00 60 Συνέπεια 180,00 1,18 93,02 73,61 -22,9 90 100 -42,2 197,76 137,76

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/ΜWh) Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/ΜWh)
2024 Φεβρουάριος 5 240 60 180 1,18 102,2 93,02 -10,8 90 100 0,0 240,0 180,0

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης συνέπειας
(€/MWh)
Έκπτωση Συνέπειας
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης συνέπειας
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/MWh)
Ιανουάριος 2024 5 240 60 180 1,18 105,4 102,2 0 90 100 2,6 242,6 182,6

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Έτος Μήνας Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Έκπτωση Με Συνέπεια
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) προ συνέπειας Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) με συνέπεια
2024 Μάιος 5 240,00 80 30 50 Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 30€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 80€/MWh) 160,00 1,18 67,50 60,11 -8,72 90 100 -43,99 166,01 116,01

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% .

Μάρτιος 2024

Έτος Μήνας Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια Έκπτωση Με Συνέπεια Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) προ συνέπειας Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) με συνέπεια
2024 Μάρτιος 5 270,00 110 85 25   160,00 1,18 93,02 73,61 -22,9038 90 100 -42,244 142,76 117,76
 

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Έκπτωση Χωρίς Συνέπειαεπί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) Έκπτωση  Συνέπειας επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/ΜWh) Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/ΜWh)
2024 Φεβρουάριος 5 270 110 85 25 160 1,18 102,2 93,02 -10,8 90 100 0,0 185,0 160,0

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης συνέπειας
(€/MWh)
Έκπτωση Συνέπειας
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης συνέπειας
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/MWh)
Ιανουάριος 2024 5 270 25 245 1,18 105,4 102,2 0 90 100 2,6 272,6 247,6

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Έτος Μήνας Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Ημέρας
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Νύχτας
(€/MWh)
Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια
(€/MWh)
Έκπτωση Με Συνέπεια
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας Ημέρας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας Νύχτας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) προ συνέπειας Τελική Τιμή Προμήθειας Ημέρας (€/ΜWh) με συνέπεια Τελική Τιμή Προμήθειας Νύχτας (€/ΜWh) με συνέπεια
2024 Μάιος 5 240,00 80 85 30 50 Ημέρα -
55 Νύχτας
Με Συνέπεια επιπλέον 50€-55€/MWh (Ημέρα - Νύχτα) στα 30€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 80€ - 85€/MWh για Ημέρα - Νύχτα) 160,00 155,00 1,18 67,50 60,11 -8,72 90 100 -43,99 166,01 116,01 111,01

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μάρτιος 2024

Έτος Μήνας Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Ημέρας
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Νύχτας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας Ημέρας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας Νύχτας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης
(€/ΜWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας Ημέρας κατόπιν έκπτωσης συνέπειας
(€/ΜWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας Νύχτας κατόπιν έκπτωσης συνέπειας
(€/ΜWh)
2024 Μάρτιος 5 240,00 60 65 Συνέπεια 180,00 175,00 1,18 93,02 73,61 -22,9 90 100 -42,2 197,76 137,76 132,76
 

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Ημέρας
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Νύχτας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας Ημέρας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας Νύχτας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας  προ  έκπτωσης συνέπειας
(€/ΜWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας Ημέρας μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/ΜWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας Νύχτας μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/ΜWh)
2024 Φεβρουάριος 5 240 60 65 180 175 1,18 102,2 93,02 -10,8 90 100

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης συνέπειας
(€/MWh)
Έκπτωση Συνέπειας
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 240 60 για ενέργεια ημέρας 180 για ενέργεια ημέρας 1,18 105,4 102,2 0 90 100 2,6 182,6 για ενέργεια ημέρας
65 για ενέργεια νύχτας 175 για ενέργεια νύχτας 177,6 για ενέργεια νύχτας

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Έτος Μήνας  Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Μάιος 5 166,00 10 χωρίς προϋπόθεση 156,00 1,18 67,50 60,11 -8,72 90 100 -43,99

112,01

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μάρτιος 2024

Έτος Μήνας Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Μάρτιος 5 166,00 10 χωρίς προϋπόθεση 156,00 1,18 93,02 73,61 -22,9 90 100 -42,2 113,76
 

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Φεβρουάριος 5 166 10 χωρίς προϋπόθεση 156 1,18 102,2 93,02 -10,6 90 100 0,0 156,0

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης συνέπειας
(€/MWh)
Έκπτωση Συνέπειας
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 240 60 για ενέργεια ημέρας 180 για ενέργεια ημέρας 1,18 105,4 102,2 0 90 100 2,6 182,6 για ενέργεια ημέρας
65 για ενέργεια νύχτας 175 για ενέργεια νύχτας 177,6 για ενέργεια νύχτας

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Έτος Μήνας Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Μάιος 5 160,00 5 χωρίς προϋπόθεση 155,00 1,18 67,50 60,11 -8,72 90 100 -43,99 111,01

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μάρτιος 2024

Έτος Μήνας Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Μάρτιος 5 160,00 5 χωρίς προϋπόθεση 155,00 1,18 93,02 73,61 -22,9 90 100 -42,2 112,76
 

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 –31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Φεβρουάριος 5 160 5 χωρίς προϋπόθεση 155 1,18 102,2 93,02 -10,6 90 100 0,0

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης συνέπειας
(€/MWh)
Έκπτωση Συνέπειας
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 160 5 155 1,18 105,4 102,2 -3,8 90 100 -1,2 153,8

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Έτος Μήνας  Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Μάιος 5 166,00 10 χωρίς προϋπόθεση 156,00 1,18 67,50 60,11 -8,72 90 100 -43,99

112,01

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μάρτιος 2024

Έτος Μήνας Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Ημέρας
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Νύχτας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας Ημέρας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας Νύχτας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας Ημέρας
(€/ΜWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας Νύχτας
(€/ΜWh)
2024 Μάρτιος 5 166,00 10 12 χωρίς προϋπόθεση 156,00 154,00 1,18 93,02 73,61 -22,9 90 100 -42,2 113,76 111,76
 

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Ημέρας
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Νύχτας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας Ημέρας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας Νύχτας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας Ημέρας
(€/ΜWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας Νύχτας
(€/ΜWh)
2024 Φεβρουάριος 5 166 10 12 χωρίς προϋπόθεση 156 154 1,18 102,2 93,02 -10,6 90 100 0,0 156,0 154,0

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 166 10 για ενέργεια ημέρας 156 για ενέργεια ημέρας 1,18 105,4 102,2 -3,8 90 100 -1,2 154,8 για ενέργεια ημέρας
12 για ενέργεια νύχτας 154 για ενέργεια νύχτας 152,8 για ενέργεια νύχτας

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας
(€/ΜWh)
Μάιος 2024 5 1,18 60,11 42 112,93

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μάρτιος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Μάρτιος 5 1,18 73,61 42 128,86

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Φεβρουάριος 5 1,18 93,02 42 151,8

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 1,18 102,2 42 162,6

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας
(€/ΜWh)
Μάιος 2024 5 1,18 60,11 42 112,93

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μάρτιος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Μάρτιος 5 1,18 73,61 42 128,86

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Φεβρουάριος 5 1,18 93,02 42 151,8

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 1,18 102,2 42 162,6

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας
(€/ΜWh)
Μάιος 2024 5 1,18 60,11 42 112,93

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μάρτιος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Μάρτιος 5 1,18 73,61 42 128,86

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Έτος Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 Φεβρουάριος 5 1,18 93,02 42 151,8

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 1,18 102,2 42 162,6

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Πάγιο

(€/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

0

0,159

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μάρτιος 2024

Πάγιο

(€/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

0

0,159

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Πάγιο

(€/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

0

0,159

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Ιανουάριος 2024

Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 1,18 102,2 42 162,6

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Ιανουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/1/2024 – 31/1/2024.

Μάιος 2024

Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Χρέωση
Ισχύος
(€/kW/μήνα)
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας
(€/kWh)
0 0 0,159

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μάρτιος 2024

Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Χρέωση
Ισχύος
(€/kW/μήνα)
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας
(€/kWh)
0 0 0,159

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Χρέωση
Ισχύος
(€/kW/μήνα)
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας
(€/kWh)
0 0 0,159

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Μάιος 2024

Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας Ημέρας
(€/kWh)
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας Νύχτας
(€/kWh)
0 0,159 0,159

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μάϊου ισχύουν για την περίοδο 01/5/2024 – 31/5/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μάρτιος 2024

Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας Ημέρας
(€/kWh)
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας Νύχτας
(€/kWh)
0 0,159 0,159

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Μαρτίου ισχύουν για την περίοδο 01/3/2024 – 31/3/2024.
*** Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Φεβρουάριος 2024

Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας Ημέρας
(€/kWh)
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας Νύχτας
(€/kWh)
0 0,159 0,159

* Τα προγράμματα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Ν.4951/2022.
** Οι τιμές Φεβρουαρίου ισχύουν για την περίοδο 01/2/2024 – 29/2/2024.

Τι λένε οι πελάτες μας